Payday Loans

Zoek een boekMijn winkelwagen


De Groene Waterman. Een huis voor boeken, cultuur en ontmoeting

 
Recensie
Het spook van het kapitaal - Joseph Vogl
11 februari 2014
door vrijwilliger Wim 

Het spook van het kapitaal - Joseph Vogel

In 2010/2011 verschijnt in Duitstalig Europa “Das Gespenst des Kapitals” van Joseph Vogl bij de kleine uitgeverij Diaphanes in Zürich . De crisis is dan een kleine drie jaar oud. Het boek krijgt spoedig een prominente plaats in de uitstalramen van de boekenwinkels in Keulen, Hamburg, Berlijn, München, Wenen, Zürich…. Waarom? Het is een fascinerend werkstuk geworden. Deze keer becommentarieert geen economist maar een cultuurwetenschapper de economie. Joseph Vogl doceert namelijk moderne literatuur aan de Humboldt Universität in Berlijn.

Die insteek vanuit een ander vakgebied is lichaamsvreemd en dus veeleisend maar precies daarom ook erg interessant. Al vlug blijkt dat Vogl onbevangen én met kennis van zaken over de geglobaliseerde wereld en haar economisch evangelie schrijft. U kan zich vastbijten in enkele econometrische modellen en formules als u wil. U kan lezen hoe mathematici zoals Benoit Mandelbrot al in de jaren zestig van vorige eeuw op de instabiliteit van het economisch systeem hebben gewezen. U kan de indrukwekkende literatuurlijst nalezen waaruit blijkt dat Vogl echt wel weet waarover hij schrijft.

Verwijzingen naar economische “reuzen” zoals Adam Smith, Keynes, von Hayek, von Mises, Friedman, Krugman, Sen… vindt u naast namen van zakenmensen zoals speculant Georges Soros of sociologen en filosofen zoals Aristoteles, Hume, Kant, Hegel, Deleuze, Foucault, Sennett …. Ze staan tussen minder bekende maar waarschijnlijk erg interessante namen. De Amerikaanse econoom Hyman P Mynsky bijvoorbeeld is voor Vogl een belangrijke bron. Diaphanes heeft op zijn aanraden in 2011 “Instabilität und Kapitalismus” van Mynski uitgegeven (in vertaling dus) met een voorwoord van diezelfde Joseph Vogl. Maar dat boekje is voer voor de echte becijferaars onder u. Om maar te zeggen dat Vogl van geen kleintje vervaard is.

Nee, “Het spook van het kapitaal” is geen kattenpis, u moet ervoor gaan zitten. U hoeft niet alles te begrijpen, u leest gewoon verder, u neemt de grote lijnen ongetwijfeld mee. U eindigt in de wetenschap dat de (huidige neoliberale) economie absoluut géén wetenschap is maar een ideologie. Dat ze op haast alle vlakken voor grote onzekerheid en instabiliteit zorgt (omdat ze o.a. risico’s met risico’s verzekert). Dat ze “met rationele besluitvormingsprocessen systematische dwaasheden” produceert. Dat het IMF zelfs nog in 2006 die dwaasheden promoot. Dat deze vorm van economie dus géén uitgangspunt kan vormen voor een maatschappij met enige sociale cohesie. Het is gewoon verbazingwekkend dat deze leer nog altijd zoveel krediet krijgt.

Het onvolprezen weekblad “Die Zeit” omschrijft het boek in de uitgave van 13 januari 2011 als “een briljante studie”. “Die Frankfurter Allgemeine” spreekt over “een explosief boek.” Toch een onverdachte krant. Vanuit dat perspectief betekent die appreciatie heel wat. Kopen dus, dat ding, geef het boek veel “krediet”. Sla een paragraaf of pagina over en lees verder. U komt het wel te weten, u bent in goede handen. Dit zou verplichte lectuur moeten zijn voor alle Geert Noelsen en voor alle studenten in de opleidingen economie. Zeker in de toegepaste vormen.

Het spook van het kapitaal - uitgegeven door Boom
ISBN 9789461057938
209 blz. Prijs € 24,50
bestellen 

 
Openingsuren
van maandag t.e.m. zaterdag
van 9u30 tot 18u.
De Groene Waterman
Wolstraat 7 - Antwerpen
Tel. 03/232.93.94
 

algemene verkoopsvoorwaarden

privacy-verklaring