Payday Loans

Zoek een boekMijn winkelwagen


De Groene Waterman. Een huis voor boeken, cultuur en ontmoeting

 
19 januari 2016
Vrijwilligster Chris las De Stamhouder van Alexander Münninghoff
boekcover de stamhouderOpa Münninghoff

In De Stamhouder wordt de boeiende geschiedenis van drie generaties gekoppeld aan de Grote Geschiedenis. De personages zijn kinderen van hun tijd, waardoor ze misschien kunnen rekenen op het mededogen van de lezer voor de vaak drastische besluiten die ze vaak nemen. Hoofdpersonage Opa Joannes Münninghoff vertrekt aan het begin van de Eerste Wereldoorlog vanuit zijn geboorteplaats Laren naar Letland, waar hij door het blinde lot gedreven zijn vrouw en zijn fortuin wist te vinden. Begin jaren dertig zet hij de stap van obscure sjacheraar naar gerespecteerde oligarch en werd een van de meest in aanzien staande en gefortuneerde mensen in Letland. Zijn vrouw is een Russische gravin die gewonden verzorgt die van het front komen. Het feit dat Omi Münninghoff een tweeling op de wereld zet met een verschillende bloedgroep, wellicht omdat de gravin na of voor de liefdesdaad met haar wettige echtgenoot diezelfde nacht ook had toegegeven aan de charmes van een van hun huisvrienden, zet meteen de toon van deze hectische familiegeschiedenis. Omi doet zich in het openbaar voor als een super geëmancipeerde vrouw die, als het haar uitkomt, er voor enkele weken op uittrekt naar de Côte d'Azur, trefpunt van de oude Russische adel. Ook haar man is veel op reis, waarbij hij zaken en plezier combineert.

Frans Münninghoff

Zoon Frans, de tweede protagonist in deze familiegeschiedenis, wordt als 11-jarige verbannen naar een katholiek instituut van de Fraters van Tilburg te Oss. De overgang van het rijke, vrije leven in Riga naar de kleinburgerlijkheid van een rooms plattelandsinternaat maakt dat hij zich ontheemd en eenzaam voelt. Hij schrijft elke dag een brief naar het thuisfront. Nederland, in zijn ogen een landje van niks dat eigenlijk bij het Duitse Reich hoort, zal nooit op zijn sympathie kunnen rekenen.
Tijdens een bezoek aan Omi's zuster en zwager, een vurige aanhanger van Adolf Hitler, krijgt Frans nog een grotere afkeer van alles dat aan Nederland is gelinkt. Hij tekent, inmiddels zestien geworden, met zijn naam in het Duits. Frans wordt Franz. Naast het verhaal van de andere familieleden, passeren een varia aan vrienden, kennissen en plaatsen de revue.
Als rebelse en knappe jongen van zeventien met steenrijke ouders wordt Frans tijdens een vakantie in 1937 in Riga verliefd op Wera Lemcke. Een nieuw hoofdfiguur doet haar intrede. Ook haar achtergrond wordt uitvoerig beschreven. Het is het hoofd bijhouden bij alweer nieuwe namen, carrière switchen en relaties - waaronder Joseph Kennedy, ambassadeur van de Verenigde Staten in Groot-Brittanië - van de Oude Heer.

In 1939 verneemt Opa Münninghoff, dankzij connecties op hoger niveau en wijdvertakt netwerk, dat als gevolg van de geheime clausules in het Molotov-Ribbentroppact, de grond te heet wordt voor zijn familie in Letland. Hij probeert haastig te redden wat te redden valt van zijn bezittingen en zijn fortuin en verlaat met zijn gezin Riga. Ze belanden in Voorburg in Nederland.

Frans, ondertussen twintig geworden, weet wat hij wil. De Oude Heer wendt vol afgrijzen het hoofd af als het woord 'SS' valt. Aldus wil Frans zijn vrienden uit Riga terugvinden, de bolsjewieken verdrijven uit het Letse paradijs en trouwen met Wera. Een zoon aan het Oostfront en een vader die informatie doorsluist naar Engeland en welwillend staat tegenover een aanslag op Hitler, valt dit te rijmen binnen twee generaties?

In 1942 trouwt Frans met Wera Lemcke, dochter van een Duits-Baltische ingenieur en een moeder van Russische adel. In 1944 wordt de kleinzoon, Alexander Münninghoff en ik-figuur in De Stamhouder, in het Poolse Poznan geboren. De Oude Heer haalt moeder en kind naar Nederland. De opportunist eerste klas doet echter niets zo maar, alles is slim en sluw beredeneerd. Ook in zijn vaderland gaat zijn ondoorzichtig zakendoen verder en weet hij binnen de kortste keren een goed lopende commercie op gang te zetten die zal uitgroeien tot een nieuw zakenimperium. Hij doet zaken met de Duitsers en tegelijkertijd houdt hij de geallieerden te vriend. Oorlog is voor hem een uitdaging voor zijn zakelijke intelligentie, een soort Risk. Op dat punt in het boek aangekomen, neemt het verhaal van de zakenman in een oorlogssituatie het over van het enge familiegebeuren.

Na de oorlog

Frans keert na de wapenstilstand terug naar vrouw en kind. De liefde tussen het koppel is voorbij. De hoge relaties en het gemanipuleer van Opa kunnen Frans' SS - verleden, na veel moeilijkheden, dreigende processen en gevangenneming enigszins onder de mat vegen. Dankzij een dubbele identiteitskaart, alweer een kunstgreep van de Ouwe, zal het tij ten goede keren voor de zoon. De auteur wijdt er bladzijden lang aan, soms wat te uitvoerig en daarbij heel wat tussenpersonen opvoerend. In 1947 wordt de scheiding tussen Frans en Wera uitgesproken. Omdat Frans dan nog in de gevangenis zit, beslist de rechtbank dat Wera de voogdij krijgt over haar zoon, iets dat Opa absoluut niet zint. Datzelfde jaar beslist het Bijzondere gerechtshof in Den Haag dat veroordeling is uitgesloten wegens de Letse nationaliteit van Frans. Hij is blijkbaar nooit in Nederland geweest, terwijl hij ruim acht jaar scholier was in Nederland. De lange arm en het 'ons kent ons' is een rode draad in het gekonkel van de Ouwe. In 1948 is Frans weer een vrij man. Het politieke klimaat in Nederland focust intussen meer op wederopbouw van het land dan op wraak tegenover hen met een oorlogsverleden. De rust keert terug in de familie, een terugkeer naar Letland zit er echter niet in. Maar die rust is betrekkelijk. Strubbelingen op zakelijk gebied worden breed uitgesmeerd en bovendien zet opa zich in om Wera uit de familieclan te bannen.

Wera

Het tweede deel van het boek is gewijd aan Wera, de moeder van de auteur. De oude stamhouder broedt alweer een plan uit. Zoon Frans vraagt op zijn aandringen de voogdij van Alexander. Het feit dat Wera een onechte dochter is, een kind van de zonde, brandmerkt haar als losbandige moeder. De rechter stelt een vileine vraag, wellicht ingefluisterd door opa. Ze geeft toe ooit abortus te hebben gepleegd en dat is in het Nederland van 1951 een misdaad. Het voogdijschap wordt haar ontnomen, Alexander wordt toegewezen aan zijn vader.
Moeder en de zevenjarige Frans, vluchten naar haar moeder in Duitsland. En dan wordt het verhaal helemaal een filmscenario. In opdracht van zijn grootvader wordt Alexander geschaakt. Een koppel verleidt hem met chocolade, hij wordt met chloroform verdoofd en in een auto geduwd. Wanneer hij in een vreemde omgeving in een bed wakker wordt, wordt er door de Münninghoffclan geklonken op de stamhouder. Zijn stiefmoeder zal de moederrol overnemen.
Pas in 1969 bezoekt hij opnieuw zijn moeder, met zijn aanstaande bruid Ellen. Daarna valt er weer een stilte langs weerszijden en pas na de dood van zijn vader in 1990 zal de relatie met zijn moeder genormaliseerd worden. 'Opeens kon ze gewoon mijn moeder zijn. Ik hield van haar'.

De beschermengel

In deel drie ontmoet Frans een oorlogsmakker en zijn vrouw. Hij belandt in een ménage à trois, een kind wordt geboren. 'Bist du mein vater oder nicht?' vraagt het kind. 'Ich bin dein Schutzengel,' antwoordt hij. Hele verhalen volgen van figuren aan de zijlijn. Een erfeniskwestie waarin Frans voorstellen uit om diverse erfrechtelijke valkuilen te ontwijken, zijn voldoende om alweer in dat chaotische denken en leven van hem te verzeilen. Het moet een raar zicht geweest zijn wanneer hij, pachter van twee benzinestations in Limburg, als gesoigneerde heer achter de kassa stond of met de slang in de hand. Bijna zou je naar de dood van een personage verlangen omdat zijn levenswandel je zelfs als lezer vermoeit. Komen daarbij nog de turbulente verwikkelingen met Andrea, de dochter die hij naar alle waarschijnlijkheid bij de vrouw van zijn Alter Kamerad heeft verwekt. Ook haar milieu wordt uit de doeken gedaan. Frans Münninghoffs plannen om in Londen een eetcafé te beginnen met Andrea als mooie barmeid vallen in duigen. De beschermengel, zoals Frans zich laat noemen, zal jarenlang haar financiële melkkoe zijn. De chaotische scène eindigt met de zelfmoord van de oorlogsmaat.
Iets rustiger wordt het wanneer we terecht komen in het leven van de auteur en zijn vrouw. Zij moeten wel de dood van hun eerste drie kinderen zien verwerkt te krijgen. Een volgende stamhouder wordt geboren.

De stamhouder, Alexander Münninghoff, alias de auteur, ex-oorlogsverslaggever en gewezen correspondent in Moskou, verheerlijkt zijn familiegeschiedenis niet. Enerzijds koppelt hij ze meesterlijk aan de geschiedenis en anderzijds weerklinkt onderhuids kritiek op de levenswandel van zijn opa en zijn vader. Schraalheid kun je in deze saga, waarin de gebeurtenissen wervelend als in een actiefilm elkaar opvolgen, niet ontdekken. Een doos vol documenten, gevonden na zijn vaders dood en de interesse in de spionageverhalen van zijn grootvader, zijn de aanzet van dit boek. De fantasie verbleekt bij de werkelijkheid van de alternerende gebeurtenissen in deze familie. Soms zijn de interne verwikkelingen enorm breed uitgesmeerd en moet je nadenken over wie nu wie is in het kluwen van het verhaal. Ook word je van de ene geografische plaats naar de andere meegevoerd. Wanneer je als lezer al naar adem moet happen bij de turbulente wendingen in deze familie, wat moet het dan geweest zijn voor de mensen die dit alles beleefden.

Kortom, De Stamhouder is een verbijsterende en krankzinnige familiekroniek!

De rechten ter verfilming zijn ondertussen aangekocht. De scenarist zal er een vette kluif aan hebben.

Chris Rachel Spatz  ->> boek bestellen

Opa Münninghoff

  

In De Stamhouder wordt de boeiende geschiedenis van drie generaties gekoppeld aan de Grote Geschiedenis. De personages zijn kinderen van hun tijd, waardoor zemisschien kunnen rekenen op het mededogen van de lezer voor de vaak drastische besluiten die ze vaak nemen. Hoofdpersonage Opa Joannes Münninghoff vertrekt aan het begin van de Eerste Wereldoorlog vanuit zijn geboorteplaats Laren naar Letland,waar hij door het blinde lot gedreven zijn vrouw en zijn fortuin wist te vinden. Begin jaren dertig zet hij de stap van obscure sjacheraar naar gerespecteerde oligarch en werd  een van de meest in aanzien staande en gefortuneerde mensen in Letland. Zijn vrouw is een Russische gravin die gewonden verzorgt die van het front komen. Het feit dat Omi Münninghoff een tweeling op de wereld zet met een verschillende bloedgroep, wellicht omdat de gravin na of voor de liefdesdaad met haar wettige echtgenoot diezelfde nacht ook had toegegeven aan de charmes van een van hun huisvrienden, zet meteen de toon van deze hectische familiegeschiedenis. Omi doet zich in het openbaar voor als een super geëmancipeerde vrouw die, als het haar uitkomt, er voor enkele weken op uittrekt naar de Côte d'Azur, trefpunt van de oude Russische adel. Ook haar man is veel op reis, waarbij hij zaken en plezier combineert.

   

  

Frans Münninghoff

Zoon Frans, de tweede protagonist in deze familiegeschiedenis, wordt als 11-jarige verbannen naar een katholiek instituut van de Fraters van Tilburg te Oss. De overgang van het rijke, vrije leven in Riga naar de kleinburgerlijkheid van een rooms plattelandsinternaat maakt dat hij zich ontheemd en eenzaam voelt. Hij schrijft elke dag een brief naar het thuisfront. Nederland, in zijn ogen een landje van niks dat eigenlijk bij het Duitse Reich hoort, zal nooit op zijn sympathie kunnen rekenen. 
Tijdens een bezoek aan Omi's zuster en zwager, een vurige aanhanger van Adolf Hitler, krijgt Frans nog een grotere afkeer van alles dat aan Nederland is gelinkt. Hij tekent, inmiddels zestien geworden, met zijn naam in het Duits. Frans wordt Franz. Naast het verhaal van de andere familieleden, passeren een varia aan vrienden, kennissen en plaatsen de revue. 
Als rebelse en knappe jongen van zeventien met steenrijke ouders wordt Frans tijdens een vakantie in 1937 in Riga verliefd op Wera Lemcke. Een nieuw hoofdfiguur doet haar intrede. Ook haar achtergrond wordt uitvoerig beschreven. Het is het hoofd bijhouden bij alweer nieuwe namen, carrière switchen en relaties - waaronder Joseph Kennedy, ambassadeur van de Verenigde Staten in Groot-Brittanië - van de Oude Heer.

In 1939 verneemt Opa Münninghoff, dankzij connecties op hoger niveau en wijdvertakt netwerk, dat als gevolg van de geheime clausules in het Molotov-Ribbentroppact, de grond te heet wordt voor zijn familie in Letland. Hij probeert haastig te redden wat te redden valt van zijn bezittingen en zijn fortuin en verlaat met zijn gezin Riga. Ze belanden in Voorburg in Nederland.


Frans, ondertussen twintig geworden, weet wat hij wil. De Oude Heer wendt vol afgrijzen het hoofd af als het woord 'SS' valt. Aldus wil Frans zijn vrienden uit Riga terugvinden, de bolsjewieken verdrijven uit het Letse paradijs en trouwen met Wera.Een zoon aan het Oostfront en een vader die informatie doorsluist naar Engeland en welwillend staat tegenover een aanslag op Hitler, valt dit te rijmen binnen twee generaties?

In 1942 trouwt Frans met Wera Lemcke, dochter van een Duits-Baltische ingenieur en een moeder van Russische adel. In 1944 wordt de kleinzoon, Alexander Münninghoff en ik-figuur in De Stamhouder, in het Poolse Poznan geboren. De Oude Heer haalt moeder en kind naar Nederland. De opportunist eerste klas doet echter niets zo maar, alles is slim en sluw beredeneerd. Ook in zijn vaderland gaat zijn ondoorzichtig zakendoen verder en weet hij binnen de kortste keren een goed lopende commercie op gang te zetten die zal uitgroeien tot een nieuw zakenimperium. Hij doet zaken met de Duitsers en tegelijkertijd houdt hij de geallieerden te vriend.Oorlog is voor hem een uitdaging voor zijn zakelijke intelligentie, een soort Risk. Op dat punt in het boek aangekomen, neemt het verhaal van de zakenman in een oorlogssituatie het over van het enge familiegebeuren.


Na de oorlog

Frans keert na de wapenstilstand terug naar vrouw en kind. De liefde tussen het koppel is voorbij. De hoge relaties en het gemanipuleer van Opa kunnen Frans' SS - verleden, na veel moeilijkheden, dreigende processen en gevangenneming enigszins onder de mat vegen. Dankzij een dubbele identiteitskaart, alweer een kunstgreep van de Ouwe, zal het tij ten goede keren voor de zoon. De auteur wijdt er bladzijden lang aan, soms wat te uitvoerig en daarbij heel wat tussenpersonen opvoerend. In 1947 wordt de scheiding tussen Frans en Wera uitgesproken. Omdat Frans dan nog in de gevangenis zit, beslist de rechtbank dat Wera de voogdij krijgt over haar zoon, iets dat Opa absoluut niet zint. Datzelfde jaar beslist het Bijzondere gerechtshof in Den Haag dat veroordeling is uitgesloten wegens de Letse nationaliteit van Frans. Hij is blijkbaar nooit in Nederland geweest, terwijl hij ruim acht jaar scholier was in Nederland. De lange arm en het 'ons kent ons' is een rode draad in het gekonkel van de Ouwe. In 1948 is Frans weer een vrij man. Het politieke klimaat in Nederland focust intussen meer op wederopbouw van het land dan op wraak tegenover hen met een oorlogsverleden. De rust keert terug in de familie, een terugkeer naar Letland zit er echter niet in. Maar die rust is betrekkelijk. Strubbelingen op zakelijk gebied worden breed uitgesmeerd en bovendien zet opa zich in om Wera uit de familieclan te bannen.

 

 

Wera

Het tweede deel van het boek is gewijd aan Wera, de moeder van de auteur. De oude stamhouder broedt alweer een plan uit. Zoon Frans vraagt op zijn aandringen de voogdij van Alexander. Het feit dat Wera een onechte dochter is, een kind van de zonde, brandmerkt haar als losbandige moeder. De rechter stelt een vileine vraag, wellicht ingefluisterd door opa. Ze geeft toe ooit abortus te hebben gepleegd en dat is in het Nederland van 1951 een misdaad. Het voogdijschap wordt haar ontnomen, Alexander wordt toegewezen aan zijn vader. 
Moeder en de zevenjarige Frans, vluchten naar haar moeder in Duitsland. En dan wordt het verhaal helemaal een filmscenario. In opdracht van zijn grootvader wordt Alexander geschaakt. Een koppel verleidt hem met chocolade, hij wordt met chloroform verdoofd en in een auto geduwd. Wanneer hij in een vreemde omgeving in een bed wakker wordt, wordt er door de Münninghoffclan geklonken op de stamhouder. Zijn stiefmoeder zal de moederrol overnemen. 
Pas in 1969 bezoekt hij opnieuw zijn moeder, met zijn aanstaande bruid Ellen.Daarna valt er weer een stilte langs weerszijden en pas na de dood van zijn vader in 1990 zal de relatie met zijn moeder genormaliseerd worden. 'Opeens kon ze gewoon mijn moeder zijn. Ik hield van haar'.


De beschermengel

In deel drie ontmoet Frans een oorlogsmakker en zijn vrouw. Hij belandt in een ménage à trois, een kind wordt geboren. 'Bist du mein vater oder nicht?' vraagt het kind. 'Ich bin dein Schutzengel,' antwoordt hij. Hele verhalen volgen van figuren aan de zijlijn. Een erfeniskwestie waarin Frans voorstellen uit om diverse erfrechtelijke valkuilen te ontwijken, zijn voldoende om alweer in dat chaotische denken en leven van hem te verzeilen. Het moet een raar zicht geweest zijn wanneer hij, pachter van twee benzinestations in Limburg, als gesoigneerde heer achter de kassa stond of met de slang in de hand. Bijna zou je naar de dood van een personage verlangen omdat zijn levenswandel je zelfs als lezer vermoeit. Komen daarbij nog de turbulente verwikkelingen met Andrea, de dochter die hij naar alle waarschijnlijkheid bij de vrouw van zijn Alter Kamerad heeft verwekt. Ook haar milieu wordt uit de doeken gedaan. Frans Münninghoffs plannen om in Londen een eetcafé te beginnen met Andrea als mooie barmeid vallen in duigen. De beschermengel, zoals Frans zich laat noemen, zal jarenlang haar financiële melkkoe zijn. De chaotische scène eindigt met de zelfmoord van de oorlogsmaat.
Iets rustiger wordt het wanneer we terecht komen in het leven van de auteur en zijn vrouw. Zij moeten wel de dood van hun eerste drie kinderen zien verwerkt te krijgen. Een volgende stamhouder wordt geboren.


De stamhouder, Alexander Münninghoff, alias de auteur, ex-oorlogsverslaggever en gewezen correspondent in Moskou, verheerlijkt zijn familiegeschiedenis niet. Enerzijds koppelt hij ze meesterlijk aan de geschiedenis en anderzijds weerklinkt onderhuids kritiek op de levenswandel van zijn opa en zijn vader. Schraalheid kun je in deze saga, waarin de gebeurtenissen wervelend als in een actiefilm elkaar opvolgen, niet ontdekken. Een doos vol documenten, gevonden na zijn vaders dood en de interesse in de spionageverhalen van zijn grootvader
, zijn de aanzet van dit boek. De fantasie verbleekt bij de werkelijkheid van de alternerende gebeurtenissen in deze familie. Soms zijn de interne verwikkelingen enorm breed uitgesmeerd en moet je nadenken over wie nu wie is in het kluwen van het verhaal. Ook word je van de ene geografische plaats naar de andere meegevoerd. Wanneer je als lezer al naar adem moet happen bij de turbulente wendingen in deze familie, wat moet het dan geweest zijn voor de mensen die dit alles beleefden.

Kortom, De Stamhouder is een verbijsterende en krankzinnige familiekroniek!

De rechten ter verfilming zijn ondertussen aangekocht. De scenarist zal er een vette kluif aan hebben.

 
Openingsuren
van maandag t.e.m. zaterdag
van 9u30 tot 18u.
De Groene Waterman
Wolstraat 7 - Antwerpen
Tel. 03/232.93.94
 

algemene verkoopsvoorwaarden

privacy-verklaring