Payday Loans

Zoek een boekMijn winkelwagen


De Groene Waterman. Een huis voor boeken, cultuur en ontmoeting

 
12 oktober 2016
Exit through the museum #8
Sporen uit het persoonlijke leven van Jef Geys

Schermafbeelding_2016-09-19_om_15.38.06Jef Geys (1934, Leopoldsburg) is niet het soort kunstenaar van wie je een gestileerde kunstcatalogus moet verwachten gedrukt op glanzend papier en met een kleurrijke dikke kaft, die mooi op een salontafelhoek past. Zijn werkwijze gaat dwars in tegen iedere tendens die een onderwerp wil inkaderen en verschonen. Het is een vorm van verzet via een ‘stijlloze stijl’: Geys creëert betekenissen door onophoudelijk waarnemingen en bedenkingen te verzamelen die hij combineert en kruist, herschikt en onttrekt aan hun hiërarchische context. Schetsen, briefwisseling, e-mails, technische fiches, noties en krantenknipsels van lokaal en mondiaal nieuws. Informatie uit de rubriek sport, cultuur en politiek door elkaar. Het eigenzinnig en systematisch archiveren is een drijfveer die deze kunstenaar al jarenlang voortdrijft met één grote stroom van met elkaar verwante creaties als resultaat. Geys wil weerstaan aan het inkaderen van de realiteit, daarbij inbegrepen de realiteit van het werk van een kunstenaar zoals hijzelf.

In een tijd waarin de boekenbusiness steeds meer toespitst op snel, hapklaar en blinkend koopwaar, wil De Groene Waterman graag het onverstoorbare en onvatbare streven van deze kunstenaar onder uw aandacht brengen. Dankzij een samenwerking met het Frans Masereel Centrum in Kasterlee, een werkplek waar kunstenaars, onderzoekers en grafisch ontwerpers elkaar kunnen ontmoeten, kunnen we een aantal publicaties en projecten van Jef Geys in onze winkel tentoonstellen.

Zo kan u zelf de doorgedreven pogingen van deze kunstenaar ontdekken om het dagelijkse leven in zijn veelzijdigheid te vatten en te presenteren. Geys wil niet zozeer weerstaan aan de vermarkting waarbij alles koopwaar wordt – zijn publicaties zijn ook te koop – maar wel aan de daarmee gepaard gaande maatschappelijke tendens om onze leefwereld in te blikken in een dominant voorgekauwd verhaal, gekneed en gereproduceerd door de populaire media. Geys verwerpt de hiërarchie van het heersende discours door onze kennis en ervaringen consequent op het 'dagelijkse leven' te betrekken. Met zijn werk wil hij geen antwoorden geven maar ons aan het werk zetten om zelf alles terug in vraag te stellen om vervolgens kritischer en meer vanuit onze eigen ervaring tegen onze leefwereld aan te kijken.

Geys’ methode bestaat er tevens uit te infiltreren op de speelplaats van een school, in een park, met een informatieblad of op de voorpagina van De Morgen, waarop hij in alle ernst zijn moeder een gelukkige verjaardag wenst. Of via eigengereide publicaties in een boekenwinkel. Wat hij maakt, herken en erken je niet meteen als kunst zoals we het gewoon zijn. Daarvoor lijkt het te onhandelbaar, te overdadig, te onaf. Daarmee krijgt de kijker meer ruimte om zelf te kijken en te vergelijken.

Naast een inkijkexemplaar van een tweedelige publicatie, uitgeven door Frans Masereel Centrum, waarin u meer dan 800 beelden uit het archief van de kunstenaar kan ontdekken, tonen we een eerste boekje uit een nieuwe reeks ‘Jonge auteurs’ – leeftijdgrens 15 jaar – een kinderverhaal dat Jef Geys samen met Anna Van Baelen maakte.

Ook ‘!VROUWENVRAGEN? ’ hebben we op bezoek. Dit werk bestaat uit vragenlijsten, een uitvloeisel van een project dat Jef Geys begon als leraar plastische kunsten. Eerder dan alleen maar de klassieke kunstgeschiedenis te doceren, vond hij het interessanter om ook eens met zijn leerlingen over de maatschappelijke positie van de vrouw te debatteren. Op dat idee kwam hij na het bijwonen van een bijeenkomst van de vrouwengilde in de bibliotheek van Balen. De gedachtewisselingen resulteerden in 157 vragen genre “Is overbevolking een vrouwenzaak?” of “Pil voor de man, is dat te betrouwen?” Jef Geys heeft deze lijsten in verschillende versies en 12 talen gemaakt. Er zijn originele lijsten, eerste generatie kopieën en machinaal gereproduceerde exemplaren.

Dit ene project vloeide op zijn beurt weer voort in de samenwerking 'Blijde Gedachten' tussen de school Heilig Graf en AZ Turnhout, in samenwerking met Chris Campers. In een poging om de negatieve gevoelens bij een ziekenhuisverblijf of bij een pijnlijke diagnose enigszins te kunnen doorbreken, maakten leerlingen troostende creaties die doorheen het ziekenhuis te zien zijn. Verhoogt het de veerkracht of verzacht het de pijn? Iedereen – bezoekers, patiënten, en verzorgend personeel – kan tevens een ‘Blijde Gedachte’ posten in de speciale brievenbus.

Jef Geys steunt dit project: de offsetdrukken van !VROUWENVRAGEN?, die gemaakt zijn door Frans Masereel Centrum en die u in onze winkel kan bezichtigen, zijn te koop (20 euro). De opbrengst gaat naar ‘Blijde Gedachten’, in de hoop dat dit project zich nog verder kan zetten in een volgende ontmoeting.

 

Meer informatie Blijde gedachten (NL)

Niet iedereen blijft gespaard van een verblijf in een ziekenhuis of een pijnlijke diagnose. Het project ‘BLIJDE GEDACHTEN’ wil de negatieve gevoelens tijdens zo’n verlammende periode doorbreken met creaties van jongeren en artiesten, die troost kunnen bieden.

Initiatiefnemer Maria-Christina Campers is leerkracht aan het Heilig Graf. Klassikale gesprekken over ervaringen bij een ziekenhuisopname leverden de conclusie op dat kunst een uitgesproken forum is om blijde gedachten te scheppen die het genezingsproces kunnen bevorderen. Het voorbije schooljaar werkten leerlingen van het tweede jaar STV – kunst en artistieke vorming uit het Heilig Graf-instituut samen met de kunstenaar Vaast Colson rond het thema: ‘Blijde gedachten, wat geeft mij troost?’

De resultaten van dit proces zijn te zien in de installatie van Vaast Colson, die zich bevindt in het AZ Sint-Jozefziekenhuis te Turnhout. Deze interactieve weergave van blijde gedachten draagt bij tot een veerkrachtige omgeving. Op deze manier wordt aan zorgverbreding gedaan. Iedereen - bezoeker, patiënt, passant, verpleging, dokter en ander personeel – kan tevens een ‘Blijde Gedachte’ posten in de speciale brievenbus. Hiervoor oprechte dank.

Ook kunstenaar Jef Geys verbindt zijn naam aan het project met het werk !Vrouwenvragen? Het Frans Masereel Centrum maakte hiervan offsetdrukken die verkocht worden om de verderzetting van het project te ondersteunen. Een teder initiatief dat een tegengewicht wil bieden aan angst en onzekerheid.

Om het project te steunen wordt de offset !Vrouwenvragen? aangeboden in het Frans Masereel Centrum aan de democratische prijs van 20 euro.

U kan dit project volgen op deze Facebook pagina.

Schermafbeelding_2016-09-19_om_15.37.55

 

Blijde gedachten (ENG) 

The Silver Lining project

Not everyone is lucky enough to be in good health. Long hospital stays, chronic diseases and painful treatments, are common practice for some people. The project “Silver Lining” wants to relieve the negative feelings one experiences during such a difficult time, with creations of young artists. By giving the waiting rooms a new look, the project offers comfort and helps creating a resilient environment.

Initiator Maria-Christina Campers is a high school teacher. Classroom discussions about experiences during hospitalization led to the conclusion that art is a distinctive forum to create joyful thoughts, which can benefit the healing process.

During the past school year, students of the second year STV “art and artistic aspects” of the Heilig-Graf institute, worked together with the artist Vaast Colson around the theme “Joyous thoughts, what gives me comfort?” The results of this process can be seen in the plant Colson designed for the occasion at the St. Jozef hospital in Turnhout, Belgium.

Everyone - visitors, patients, passersby, nurses, doctors and other staff - can post a Silver Lining’s message, a personal thought about things that have brought him or her comfort or happiness. Please put these considerations and thoughts in our special mailbox. For this, our sincere thanks.

Furthermore, the artist Jef Geys is linked to the project with his work !VROUWENVRAGEN? [!Women’s Questions?] The Frans Masereel Centre turned his work into offset prints. These prints are sold in order to guarantee a follow up to the project. They are available at the Frans Masereel Centre for the modest price of 20 euros.

Silver Lining is a fine initiative which aims to provide a counterbalance to fear and uncertainty.

Please follow the project on our Facebook page Blijde Gedachten.

 

 
Openingsuren
van maandag t.e.m. zaterdag
van 9u30 tot 18u.
De Groene Waterman
Wolstraat 7 - Antwerpen
Tel. 03/232.93.94
 

algemene verkoopsvoorwaarden

privacy-verklaring