Payday Loans

Zoek een boekMijn winkelwagen


De Groene Waterman. Een huis voor boeken, cultuur en ontmoeting

 
1 april 2018
APRIL = MAAND VAN DE FILOSOFIE

1968 was een revolutionair jaar waarin wereldwijd conservatieve systemen en traditionele maatschappelijke verhoudingen werden aangevochten. Studenten, vrouwen, zwarten en arbeiders verzamelden zich in vaak ludiek maar soms ook woedend protest. ‘De verbeelding aan de macht’ was een veelgebruikte slogan en dat betekende dat de nieuwe protestbewegingen geen genoegen meer namen met ‘smalle marges’ maar zich schaarden achter grootse ideeën. Een andere wereld leek nabij.

Vijftig jaar na dato blikken we hierop terug. Wat is er overgebleven van het jaren ’60 idealisme waarin verbeelding in de strijd werd geworpen tegen autoriteiten?
Wij vroegen enkele soixante-huitards om ons een boekentip door te geven die aansluit bij het thema van dit jaar en de strijd van mei '68 (hier lopen er nogal wat rond - lees onze geschiedenis maar eens). Een boek waarvan zij vinden dat het er nog toe doet en dat ze u aanraden. We lieten ze hier heel vrij in: fictie of non-fictie, een werk over toen, een terugblik nu of een boek dat hen in die periode enorm inspireerde.

Daarnaast hebben we in het kader van de Maand van filosofie enkele speciale acties en interessante boekvoorstellingen.

Femke_Halsemade_naakte_waarheidACTIES
► Gratis essay Macht en verbeelding van Femke Halsema bij aankoop van 50 euro filosofieboeken (zolang de voorraad strekt). Losse verkoop 4,95 euro
► Exclusief bij de Confituurboekhandels De naakte waarheid van Ignaas Devisch. In dit helder en speels essay gaat Devisch samen met de lezer op zoek naar de wenselijkheid van die naakte waarheid: hoe dichter we seksualiteit op de huid willen zitten, hoe meer het theatrale karakter ervan duidelijk wordt. Prijs: 5,99 euro
► 10% korting voor studenten op vertoon van studentenkaart

BOEKENTIPS
► Paul Goossens ► Edith Aerts ► Kris Merckx  ► Brigitte Raskin ► Monika Triest ► Simone Lenaerts ► Mieke De Loof

ACTIVITEITEN
13 april om 16 uur: Monika Triest en Riet Lacres stellen Wat zoudt gij zonder 't vrouwvolk zijn voor
21 april om 16 uur: Een filosofisch gesprek tussen Sanne Huysmans (auteur van Rafelen) en Patricia Jozef (auteur van Glorie)
24 april om 20 uur: Karel Verhoeven (De Standaard) in gesprek met Paul Goossens n.a.v. de verschijning van 1968, het jaar dat niet wil sterven 
25 april om 20 uur: Geert Buelens stelt De jaren zestig voor
26 april om 20 uur: Rik Pinxten stelt Het nieuwe vertrouwen voor

BOEKENTIPS
Paul_Goossens

 

Meer dan 200 jaar woedt in Europa en het Westen een ideeënoorlog tussen voor- en tegenstanders van de Verlichting. Zelfs in Vlaanderen, waar de Verlichting door de “powers that be” meer dan een eeuw werd verduisterd, is het vandaag prijs. Uitgerekend extreem- en conservatief-rechts die de waarden van de Verlichting steeds ondergraven hebben, koesteren ze nu. Een Verlichting Light of à la carte, om de moslim de mond te snoeren. Wie deze strategie wil begrijpen, kan niet zonder Les Anti-lumières van Zeev Sternhell. Een magistraal boek dat de uitgangspunten van de tegenstanders van de Verlichting, zoals Edmund Burke, Johan Gottfried Burke, Oswald Spengler en Isaiah Berlin, pijnlijk precies uitvlooit. Een must om het nationaal conservatisme van repliek te dienen.

€ 13,70 - bestellen

Edith_Aerts_maand_van_de_filo

 

Ik schrijf het jaar 1969. De studentenrevoltes van mei '68 blijven nazinderen, de eerste mens zet voet op de maan, in Woodstock komen onder het motto 'three days of peace and music' bijna een half miljoen mensen samen en in Vietnam bereikt de oorlogsgruwel een hoogtepunt.

Massale vredesoptochten trekken wereldwijd door de straten met als credo “Make Love, Not War”. In deze turbulente periode verschijnt de roman Slaughterhouse Five van Kurt Vonnegut, een meesterlijk anti-oorlogsboek dat al vlug de bijbel wordt voor veel protesterende jongeren.

Want als geen ander slaagt Vonnegut erin de absurditeit van de oorlog, van alle oorlogen in woorden te vangen. Verpakt in een science-fiction jasje en inktzwarte humor vertelt hij op een 'bijzondere manier' zijn ervaringen over het leed van de Tweede Wereldoorlog en het geallieerde bombardement op de stad Dresden. En met 'bijzonder' bedoel ik dat hij de gruwelen van het bombardement zelf niet beschrijft maar er omheen draait in een fantasierijk en zelfs grappig verhaal. Het onbevattelijke van de wreedheid proberen te vatten met het wapen van de lach maar tegelijkertijd ook kunnen ontroeren, dat bewijst de grootsheid van de schrijver.

Bijna vijftig jaar later, nu onze wereld nog steeds verwikkeld is in zinloze oorlogen, spreekt de vreemde reis in tijd en ruimte van het hoofdpersonage Billy Pilgrim, zijn ervaringen, emoties en zijn unieke manier van kijken naar de waanzin van elke dag, nog altijd tot de verbeelding.
Lezen dus!

9,95 - bestellen

Kris_Merckx

Over Mei ’68 is al veel geschreven maar met dit lijvige boek brengen de auteurs toch iets nieuws. Dankzij twee troeven – een brede waaier aan interviews en de stevige historische onderbouw - krijgt het zelfs de allures van een standaardwerk. Frank Van Laeken interviewt zesendertig bekende binnen- en buitenlandse actoren en toeschouwers van de revoltes van toen. Geert De Vriese verzorgt het geschiedkundige relaas op basis van een indrukwekkende bibliografie. Daarbij gaat het niet alleen om academische basiswerken maar ook om relevante en vaak spitante stukken uit radio- en tv-programma’s, krantenartikelen en jongerenfora uit die tijd. 
Het boek beschrijft Mei ’68 terecht als een wereldwijde beweging. Er is dus niet alleen aandacht voor die 31 dagen van mei 1968 in Parijs en Frankrijk, waaraan het verhaal is opgehangen, of voor de revoltes in België (Leuven ’66 en ’68, Gent ‘69). Even uitvoerig wordt de periode 1962-1967 in de Verenigde Staten belicht “waar het toen het al met bakken hoosde terwijl het in Europa nog maar wat druppelde”. Ook Berlijn en Amsterdam (Provo) komen ruim aan bod. De cruciale rol die het protest tegen de oorlog in Vietnam overal speelde komt goed uit de verf.
Precies omdat de auteurs zo breed gegaan zijn met hun interviews en bronnenmateriaal lopen de visies en balansen over Mei ‘68 soms fel uiteen. Dat prikkelt en levert volop stof om de eigen mening te vormen of bij te stellen. Toch is de hoofdtoon die uit dit boek naar voor komt dat Mei ’68 een massale en radicale emancipatiebeweging is geweest die een democratische en progressieve stempel heeft gedrukt op honderdduizenden jongeren en diepe sporen heeft nagelaten.

Mijn meer uitgebreide, gedetailleerde, bespreking van dit boek leest u hier.

€ 24,98 - bestellen

Mieke_De_Loof_definitief

 

The Power Elite van C. Wright Mills sloeg indertijd als een bliksem bij me in. Ik draag daarvan nog altijd met graagte de gevolgen.

Niet zozeer omdat C. Wright Mills, zoals Oliver Sacks, met zijn zware motor naar de campus reed om in jeans les te geven, maar vooral om zijn onconventionele, fantasierijke en vlijmscherpe analyses van de machten die het voor het zeggen hebben. Zijn speelse geest schakelt moeiteloos van de warlords die de Amerikaanse politiek bepalen, naar de vervreemding van de gewone man die aan zijn lot wordt overgelaten.

Van hem komen relatief eenvoudige begrippen die nog altijd tot onze verbeelding spreken, zoals ‘het politiek-militair-industrieel complex’, dat belang heeft bij een permanente oorlogseconomie. Mythes als de selfmade man, of de illusie dat je je in Amerika kunt opwerken van ‘rags to riches,’ doorprikt hij meedogenloos.

C. Wright Mills opende me de ogen en zijn heldere, uitgepuurde stijl, die geen nood heeft aan verhullend, angstig, wollig sociologenjargon, inspireert me nog altijd.

€ 20,95 - bestellen

Monika_Triest

 

Wie zichzelf een radicale feministe noemt of pleit voor een feministische revolutie, moet zeker Firestone’s boek lezen. De bevrijding van de vrouw is veel meer dan gelijkheid van rechten met de man of meer kinderopvang. Deze laatste doelstellingen zijn zelfs contra-revolutionair omdat men hiermee de fundamentele mechanismen van het patriarchaat, de dominantie van de man over de vrouw, de arbeidsdeling nog bevestigt en versterkt. Veel erger nog, het bevestigt het moederschap als de essentiële, existentiële plek van de vrouw. Met revolutie bedoelt de auteur dat men als feministe tot op het bot moet gaan en een totaal nieuwe samenleving creëren, waarin biologische verschillen niet meer cultureel geïnstitutionaliseerd zijn, waarin het ‘nucleaire gezin’ is afgeschaft ten gunste van gemeenschappen.

Toen ik dit boek las in 1970 was ik wel gefascineerd door Firestone’s ideeën, en vooral door haar inzichten in verband met de rol die Freud, het verliefd-zijn, de liefde en seks nog altijd spelen in onze mannelijke cultuur. Ze toont aan hoe en waarom vrouwen en kinderen grondig onderdrukt zijn. ..>> lees de volledige recensie

€ 15,95 - bestellen

Brigitte_Raskin

 

De sixties, de 68’ers, mei ’68. Dat focussen – dikwijls ook verengen – hebben we intussen wel gehad en het is tijd om te verbreden. Vandaar dat dit voorjaar de interviews met Geert Buelens over zijn boek De jaren zestig boeiender zijn dan die met de kopstukken uit die fameuze tijd. Ik las het boek, ‘een cultuurgeschiedenis’, nog niet, ben er wel zeer benieuwd naar. Het schijnt net zo goed over The Sound of Music als over de Vietnamoorlog te gaan en dat klopt met hoe ikzelf de draaikolk van die jaren heb beleefd, terwijl ik van kostschoolmeisje veranderde in feministe.

€ 49,99 - bestellen

Simone_lenaerts_maand_van_de_filo

 

Ik moest even nadenken. Hoewel... Ik kan er zoals veel van mijn generatiegenoten niet omheen, voor mij is Simone de Beauvoir enorm belangrijk geweest.
In het bijzonder de vierdelige autobiografie (Een welopgevoed meisje - De bloei van het leven - De druk der omstandigheden - Alles wel beschouwd).
Door je vraag heb ik die boeken nog eens uit mijn boekenkast gehaald. Een revelatie: zo'n complete geschiedenis van de twintigste eeuw: politiek, cultuur, levensbeschouwing, haar persoonlijke leven, gewoon alles komt aan bod.

Om wat actueel gebeurt te begrijpen moet je die boeken lezen. Van zo'n hoog literair gehalte, scherp, alsof het vandaag geschreven is. En uitzonderlijk goed vertaald. Ik begin er in in elk geval aan ze te herlezen.
Er is in zoveel superlatieven over haar geschreven, ondanks dat ze ook op de meest gruwelijke en gemakkelijke manier werd afgemaakt.  Hoge bomen vangen veel wind: wat kan ik er aan toevoegen?
Ik las haar niet om me als jonge vrouw los te wrikken uit een burgerlijk katholiek keurslijf, verre van. Mijn linkse, atheïstische ouders, lieten mij van jongsaf alle vrijheid. Ik spiegelde me aan Simone de Beauvoir:  zo'n boeiend, hartstochtelijk, intellectueel leven wilde ik ook.

Ik haal Xandra Schutte aan, ze schreef een knap stuk over de Beauvoir in De Groene Amsterdammer op 7 januari 2015 dat begint met: ‘Ik wil dat mijn leven een alles verterende passie is’, schreef ze (de Beauvoir), en dat werd het. Ze bewandelde alle wegen der vrijheid, was ‘Sainte Simone’ maar ook ‘La Grande Sartreuse’. Voor haar, radicale vrouw, was vrouwelijkheid problematisch – en bevrijdend.' Beter en bondiger kan ik het niet neerschrijven.

Helaas niet meer in het Nederlands verkrijgbaar. Wij bieden ze tijdens de Maand van de filosofie in het Frans aan:
Mémoires d'une fille rangée: € 14,95 - bestellen
La force de l'âge: € 12,50 - bestellen
La force des choses: € 9,00 - bestellen
Tout compte fait: € 11,95 - bestellen

 
Openingsuren
van maandag t.e.m. zaterdag
van 9u30 tot 18u.
De Groene Waterman
Wolstraat 7 - Antwerpen
Tel. 03/232.93.94
 

algemene verkoopsvoorwaarden

privacy-verklaring