Payday Loans

Zoek een boekMijn winkelwagen


De Groene Waterman. Een huis voor boeken, cultuur en ontmoeting

 
30 maart 2018
Monika Triest over "The dialectic of sex" van Shulamith Firestone

dialectic of sex

Wie zichzelf een radicale feministe noemt of pleit voor een feministische revolutie, moet zeker Firestone’s boek lezen. De bevrijding van de vrouw is veel meer dan gelijkheid van rechten met de man of meer kinderopvang. Deze laatste doelstellingen zijn zelfs contra-revolutionair omdat men hiermee de fundamentele mechanismen van het patriarchaat, de dominantie van de man over de vrouw, de arbeidsdeling nog bevestigt en versterkt. Veel erger nog, het bevestigt het moederschap als de essentiële, existentiële plek van de vrouw. Met revolutie bedoelt de auteur dat men als feministe tot op het bot moet gaan en een totaal nieuwe samenleving creëren, waarin biologische verschillen niet meer cultureel geïnstitutionaliseerd zijn, waarin het ‘nucleaire gezin’ is afgeschaft ten gunste van gemeenschappen.

Toen ik dit boek las in 1970 was ik wel gefascineerd door Firestone’s ideeën, en vooral door haar inzichten in verband met de rol die Freud, het verliefd-zijn, de liefde en seks nog altijd spelen in onze mannelijke cultuur. Ze toont aan hoe en waarom vrouwen en kinderen grondig onderdrukt zijn.

Toen ik dit boek voor het eerst las, leek het mij een utopie, terwijl ik bij de lectuur vandaag erbij denk :‘Firestone was bijna profetisch in haar denken. In 1970 was haar model immers nauwelijks denkbaar, toen zelfs contraceptiva en abortus nog geen gemeengoed waren. Vandaar dat dit boek een mooie illustratie is van utopie als het- nog- niet- mogelijke maar daarom niet onmogelijk. Als we weten dat biologische sekse en sekse-identiteit vandaag, in 2018, verander-baar is en binnenkort mannen misschien zelfs kinderen kunnen baren, is het dringend nodig dergelijke analyses als die van Firestone te lezen. Het onmogelijke dat toch mogelijk wordt leidt onvermijdelijk tot vele wetenschappelijke, maatschappelijke vragen en ethische discussies. Het man of vrouw zijn, identiteit, krijgt een totaal andere betekenis. Dit hebben we te danken aan de transgenders. Onze regelgeving en onze wetten zijn hier helemaal niet aan aangepast, dus moeten we onszelf her-uitvinden. Daartoe nodigt dit boek van 1970 ons in 2018 uit.

De alternatieven die Firestone op het einde van het boek voorstelt zijn eerder zwak en gaan de richting uit van een kibbutz. Ook de visie van een gemeenschap onder leiding van de staat, roept vragen op: welke staat? autoritair gezag? Experimenten met collectieve leefgroepen in de plaats van nucleaire gezinnen waren in de jaren 1970 wel inspirerend op zich maar niet duurzaam. Volgens Firestone bleven de fundamentele sekse- en ras-mechanismen daar verder bestaan.

We moeten uiteraard leren uit het verleden en zien wat er gebeurd is met deze alternatieven voor het kleingezin in de jaren 1970. Zelfs al veel eerder, in 1843, richtte de Belgische feministe Zoë de Gamond een ‘phalanstère’ op, woon- en werkgemeenschap in de sporen van de filosofen Saint-Simon en Fourier. Dit experiment mislukte door gebrek aan fondsen en aan geïnteresseerden.

Tenslotte is het bijzonder interessant Firestone’s hoofdstuk over racisme te lezen. In haar analyse is racisme een vooruitgeschoven seksisme. Voor de protagonisten van het kruispuntdenken van vandaag zeker aanbevolen.

 Monika Triest, 20 maart 2018.

Het boek
12 euro - 400 blzn. - Verso Books - bestellen

 
Openingsuren
van maandag t.e.m. zaterdag
van 9u30 tot 18u.
De Groene Waterman
Wolstraat 7 - Antwerpen
Tel. 03/232.93.94
 

algemene verkoopsvoorwaarden

privacy-verklaring